Gittigidiyor
GG

Bu ürün kapanmıştır. Satışı devam eden benzer ürünlere göz atın:

2. Sınıf AÖF Eğitim Seti Kredili Sisteme Uygun

(#63856404)

2012 Müfredatına ve Kredili Sisteme Uygun (HD)

ugurokay (2070)
Satıcının Diğer Ürünleri ugurokay
Fotoğraf 1
 • Fotoğraf 0

 

Görüntülü Dershane 2. Sınıf Açıköğretim Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı

- Açıköğretim 2. Sınıf Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı

2012 MÜFREDATINA VE KREDİLİ SİSTEME UYGUN.

AÖF 2. Sınıf Tüm Dersler Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD İçeriği:

1- AÖF İktisat Teorisi 18 DVD
2- AÖF Muhasebe Uygulamaları 17 DVD
3- AÖF Ticaret Hukuku 16 DVD
4- AÖF Kamu Maliyesi 10 DVD
5- AÖF Yönetim ve Organizasyon 14 DVD
6- AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 17 DVD
7- AÖF İstatistik 13 DVD

Setin Avantajları ve Sağladığı Fayda:
1- Kitaba gerek yok
2- Teste gerek yok
3- Soru bankasına gerek yok
4- Görüntülü Dershane AÖF 2. Sınıf Görüntülü Eğitim  Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı İle hepsini ortadan kaldırıyoruz ve sizi sınavlarınıza %100 hazırlamış oluyoruz.

Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:
1- DVD Player
2- Bilgisayar ortamında
3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.
Not: Bilgisayarda kaliteli bir şekilde izlemek için (VLC player) programını indiriniz.


Ders Hocaları ve Ders Anlatımları Nasıldır?
- Yüzlerce öğretmen arasında seçilmiş olan öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olup Dershanelerde ve Üniversitelerde Akademisyen olarak yıllardır görev yapmaktadırlar.
- Ders anlatımları TV stüdyosunda ve HD kalitede 2D çekimler yapılarak gerçekleştirilmiştir.
- Her ders kendi uzman öğretmeni tarafından ünitelendirilerek konu konu anlatılmış olup her konu sonunda çıkabilecek muhtemel soru çözümleri yapılarak üniteye ilave edilip daha anlaşılır bir şekilde olmasını sağlamıştır.
- Konu anlatımı ve soru çözümleri bittikten sonra her derse ait son 2 yılın çıkmış soru çözümleri öğretmenlerimiz tarafından yapılarak set içerisine ilave edilmiştir.

AÖF Kredili Sistemine Uygun mudur?
- Setlerimiz AÖF Kredili Sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.
- 2012 - 2013 Eğitim yılı içinde olacak değişiklikler set içerisine ilave edilecek olup güncelliğini sağlamış olacağız.

Konuları Anlayabilecek miyim?  Soru Çözümlerinde Başarılı Olabilecek miyim?
- Setlerimizdeki konular adım adım ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı için anlamadığınız konuyu tekrar tekrar izleyerek anlama imkanı sağlamış olacaksınız.
- Set içerisindeki her konu için hazırlanmış olan soru çözümleri ile konuları daha anlaşılır bir şekle getirip soru çözümünüzde size destek sağlamış olacaktır.
- Çıkmış son 2 yılın soru çözümleri

Bu Setle Başarılı Olur muyum?
1- Özel ders kalitesinden daha anlaşılır ve daha detaylı bir anlatım
2- Çıkmış soru çözümleri
3- Konu soru çözümleri
5- Başarısız olmayı ortadan kaldırıyoruz.

AÖF İktisat Teorisi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»İktisat Teorisi
» Tüketici Davranışları Teorisi
» Piyasa Talebi ve Talep Esnekliği
» Üretim Kuramı
» Üretim Maliyetleri
» Tam Rekabet Piyasası ve Firma Dengesi
» Eksik Rekabet Piyasaları-1 Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel
» Eksik Rekabet Piyasaları-2 Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları
» Faktör Piyasaları
» Genel Denge ve Refah
» Makroiktisatta Temel Kavramlar
» Klasik ve Keynesci Makro Analiz
» Tüketim ve Yatırım
» Para Arzı ve Talebi
» IS-LM Modeli
» Açık Ekonomi IS-LM Modeli
» Toplam Arz ve Tolam Talep Modeli
» İşsizlik ve Enflasyon
» Ekonomik Büyüme
» İstikrar Politikalarına Çeşitli Yaklaşımlar
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri
» 800 Adet Soru Çözümü

AÖF İktisat Teorisi Demo

    

    

AÖF Muhasebe Uygulamaları Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»Dönem Sonu İşlemleri
»Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
»Alacaklar
»Stoklar
»Duran Varlıklar
»Yabancı Kaynaklar
»Gelirler ve Giderler
»Öz Kaynaklar
»Mali Tabloların Düzenlenmesi
»Ticaret Şirketleri
»Kollektif Şirket Kuruluşu ve Sermaye Değişiklikleri
»Kollektif Şirket Kâr ve Zarar Dağıtımı
»Komandit Şirket
»Anonim Şirketin Kuruluşu ve Sermaye Değişikliği
»Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı
»Limited Şirketler
»Şirketler Tasfiye
»Şirketlerde Birleşme
»Konu Soruları Çözümü
»Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Muhasebe Uygulamaları Demo

    

    

AÖF İstatistik Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»Temel Kavramlar
»İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları)
»Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
»Olasılık
»Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
»Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım
»Örnekleme
»İstatistiksel Tahminleme
»Hipotez Testleri
»Ki-Kare Testi
»Basit Doğrusal Regresyon
»Korelasyon
»İndeksler
»Zaman Serisi Çözümlemesi
»Konu Soruları Çözümü
»Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF İstatistikı Demo

    

    

AÖF Ticaret Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı
»Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
»Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar
»Ticaret Sicili
»Haksız Rekabet
»Ticari Defterler
»Tüccar Yardımcıları
»Cari Hesap
»Ortaklık Kavramı ve Kollektif Ortaklık
»Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler
»Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, Ortaklar Arasındaki Değişiklikler, Kollektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi
»Adi Kornandit Ortaklık
»Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu
»Anonim Ortaklığın Organları(Genel Kurul)
»Anonim Ortaklığın Organları(Yönetim ve Denetleme Kurulu)
»Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları
»Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler ( Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
»Limited Ortaklık
»Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri ve Poliçe
»Bono ve Çek
»Konu Soruları Çözümü
»Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Ticaret Hukuku Demo

    

    

AÖF Kamu Maliyesi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»Kamu Kesiminin Kapsamı ve Türkiyede Kamu Kesimi
»Kamu Maliyesinin Görevleri
»Kamusal Mallar ve Dışsallıklar
»Siyasi Karar Alma Mekanizmaları
»Kamu Harcamaları ve Sınıflandırılması
»Kamu Harcamalarının Artışı
»Kamu Harcamalarında Etkinlik (Fayda-Maliyet Analizi)
»Bütçe Sistemleri ve Türkiyede Çok Yıllı Bütçe Süreci
»Kamu Gelirleri
»Vergi Teorisine Giriş
»Vergileme Tekniği
»Vergi Analizi
»Vergi Türleri
»Bütçe Açığı ve Devlet Borçları
»Yerel Yöntemler
»Konu Soruları Çözümü
»Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Ticaret Hukuku Demo

    

    

AÖF Yönetim ve Organizasyon Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»Yönetim Kavramı
»Klasik Yönetim Yaklaşımı
»Davranışsal Yönetim Yaklaşımı
»Sistem Yaklaşımı
»Durumsallık Yaklaşımı
»Planlama
»Örgütleme
»Kadrolama
»Yetki, Güç ve Liderlik
»Denetim
»Yetki İlişkileri ve Organizasyon Yapıları
»Örgüt Kültürü
»Toplam Kalite Yönetimi
»Yeniden Yapılanma
»Örnek Edinme
»Ekip Yönetimi
»Kurumsal Yönetim
»Kriz Yönetimi
»Konu Soruları Çözümü
»Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Yönetim ve Organizasyon Demo

    

    

AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»İnkılap (Devrim) Kavramı
»Türk İnkılabına Yol Açan Nedenler
»Osmanlı Devletinin Sona Erme Sürecine Girmesi - Birinci Dünya Savaşı
»Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması ve Buna İlk Tepkiler
»Mustafa Kemal Paşanın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu
»Kongreler Yolu ile Örgütlenme ve Kuvayı Milliye
»Misak-ı Milliden Türkiye Büyük Millet Meclisine
»Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu, Yapısı ve Çalışmaları
»Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı
»Kurtuluş Savaşı
»Kurtuluş Savaşı Savaşının Bitişi
»Cumhuriyetin İlanı - Halifeliğin Kaldırılması ve Bu Devrim Adımlarına Tepkiler
»Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi
»Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti (1923 - 1995)
»Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti (1923 - 1995)
»İnkılapların Temel Özellikleri ve Türk İnkılabı
»Türk İnkılabını Etkileyen Akımlar
»Demokratik Hukuk Devleti (Türk İnkılabının Hedefi)
»Türk Hukuk Sisteminin Kurulması
»Türk Eğitim Sisteminin Kurulması
»Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması
»Türk Toplum Yaşamına Düzgünlük ve Sağlıklı İşlerlik Getiren Diğer Yenilikler
»Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği
»Atatürk İlkeleri (1) / Cumhuriyetçilik
»Atatürk İlkeleri (2) / Milliyetçilik (Ulusçuluk)
»Atatürk İlkeleri (3) - (4) / Halkçılık ve Devletçilik
»Atatürk İlkeleri (5) / Laiklik
»Atatürk İlkeleri (6) / İnkılapçılık (Devrimcilik)
»Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları
»Genel Değerlendirme
»Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Yönetim ve Organizasyon Demo

    

    


Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızı (Albaraka, Teb ve Vakıfbank Worldcard dahil) kullanarak; vade farksız 3, 6 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 9 taksit, hesap ekstresine 6+3 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarınızı kullanarak; vade farksız 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit hesap ekstresine 4 + 2 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum, Maximiles ve Maximum logolu Ziraat Bankası kartlarınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • CardFinans : Finansbank kredi kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • HSBC : HSBC Advantage kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • Axess : Axess, Wings, Fish ve Carrefour Axess kartlarınızı kullanarak; vade farksız 3 veya 6 taksitle; vade farkıyla 9 taksitle satın alabilirsiniz. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızı (Albaraka, Teb ve Vakıfbank Worldcard dahil) kullanarak; vade farksız 3, 6 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 9 taksit, hesap ekstresine 6+3 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarınızı kullanarak; vade farksız 6 taksitle; vade farkı ile 3 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit hesap ekstresine 4 + 2 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum, Maximiles ve Maximum logolu Ziraat Bankası kartlarınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • CardFinans : Finansbank kredi kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • HSBC : HSBC Advantage kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • Axess : Axess, Wings, Fish ve Carrefour Axess kartlarınızı kullanarak; vade farksız 3 veya 6 taksitle; vade farkıyla 9 taksitle satın alabilirsiniz. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
Güvenli alışveriş
Satıcı Bilgileri:

Henüz yaptığı bir alışverişi yok.

Satışları için aldığı yorumlar ()


Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
Bu ürünle ilgilenen kullanıcılar bunlarla da ilgilendi
Sayfa Başına Dön
X