Gittigidiyor
GG

Bu ürün kapanmıştır. Satışı devam eden benzer ürünlere göz atın:

Öğretmen Adayları için Kpss Online Video Dersane

(#25124734)
tarihci20 (2544)
Satıcının Diğer Ürünleri tarihci20
 • Fotoğraf 0
TÜRKİYEDE İLK DEFA KPSS DERSANESİ EVİNİZE GELDİ
 
İNTERNET ÇAĞINDA KPSS DERSANESİ İNTERNET SAYESİNDE EVİNİZDE
 
Neden Video Dershane
Çünkü;
 
Ders dinleme saatimi kendime göre belirleyebileceğim.
 
Dinlediğim dersi istediğim an ve istediğim kadar tekrar dinleyeceğim.
 
Not almam gerekince dersi durdurup not alabileceğim
 
Konu anlatımlarını en hızlı ve doğru şekilde izleyip soru çözme için daha fazla zaman ayırabileceğim
 
Hem zamandan hem de paradan tasarruf edeceğim.
 
Dersi sınıf ortamının uyarıcılarından uzak dinleyip, tam olarak konuya konsantre olabileceğim
 
Dilediğim an başvuracağım bir kaynağına sahip olabileceğim


SİTEMİZDE YER ALAN DERSLER
 
TÜRKÇE

SÖZCÜKTE ANLAM
Sözcükte Anlam - I
Sözcükte Anlam - II
Sözcükte Anlam - III
Sözcükte Anlam - IV
Sözcükte Anlam - V
Sözcükte Anlam - VI
CÜMLEDE ANLAM
Cümlede Anlam - I
Cümlede Anlam - II
Cümlede Anlam - III
SÖZ GRUPLARI
Söz Grupları
ANLATIM BİÇİMLERİ
Anlatım Biçimleri
DİL BİLGİSİ
Ses Bilgisi
Noktalama İşaretleri
Yazılım Kuralları
ANLATIM BOZUKLUKLARI
Anlatım Bozuklukları - I
Anlatım Bozuklukları - II
Anlatım Bozuklukları - III
Anlatım Bozuklukları - IV

TÜRKÇE DEMO

MATEMATİK

Temel Kavramlar - I
Temel Kavramlar - II
Temel Kavramlar - III
Tek - Çift Sayılar
Ardışık Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Basamak Kavramı
Faktöriyel Kavramı
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları - I
Bölünebilme Kuralları - II
Asal Çarpanlara Ayırma
OBEB - OKEK - I
OBEB - OKEK - II
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer - I
Mutlak Değer - II
Üslü Sayılar - I
Üslü Sayılar - II
Köklü Sayılar - I
Köklü Sayılar - II
Köklü Sayılar - III
Çarpanlarına Ayırma - I
Çarpanlarına Ayırma - II
Çarpanlarına Ayırma - III
Oran - Orantı - I
Oran - Orantı - II
Denklem Çözme
Sayı Problemleri - I
Sayı Problemleri - II
Kesir Problemleri - I
Kesir Problemleri - II
Yaş Problemleri - I
Yaş Problemleri - II
Yüzde-Faiz Problemleri - I
Yüzde-Faiz Problemleri - II
İşçi-Havuz Problemleri
Karışım Problemleri


MATEMATİK DEMO


TARİH


TARİH GİRİŞ DERSİ
Tarih Dersine Giriş
OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME HAREKETLERİ
17. YY Islahatları
18. YY Islahatları
19. YY Islahatları - I
19. YY Islahatları - II
19. YY Islahatları - III
OSMANLI DEVLETİNDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
I. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi
II. Meşrutiyet ve 31 Mart Olayı
II. Meşrutiyet Sonrası Gelişmeler
XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
Trablusgarp ve I. Balkan Savaşı
II. Balkan Savaşı
I. Dünya Savaşının Sebepleri
I. Dünya Savaşı
Kafkas, Kanal, Irak ve Çanakkale Cepheleri
Hicaz-Yemen, Filistin, Suriye ve Galiçya Cepheleri
Wilson İlkeleri
Mondoros Ateşkes Antlaşması
Paris Barış Konferansı
Zararlı Cemiyetler
Yararlı Cemiyetler ve Kuvay-ı Milliye
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
Samsuna Çıkış, Havza ve Amasya Genelgesi
Balıkesir - Alaşehir ve Erzurum Kongreleri
Sivas Kongresi
Amasya Görüşmesi ve Misak-ı Milli
İstanbul'un İşgali ve TBMM'nin Açılışı
KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ
Giriş
TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar, Sevr Anlaşması
Doğu ve Güney Cepheleri
I. İnönü Savaşı ve Sonuçları
II. İnönü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
Mudanya Ateşkesi, Saltanatın Kaldırılması Ve Lozan Anlaşması
CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKA
Cumhuriyetin İlanı
Halifeliğin Kaldırılması
1924 Anayasası
Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri - I
Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri - II
CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika - I
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika - II
ATATÜRK İNKILAPLARI
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Toplumsal, Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Tarım Alanında Düzenlemeler
ATATÜR İLKELERİ
Atatürk İlkeleri
II. DÜNYA SAVAŞI
II. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları
TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ
Türk Kültür ve Medeniyeti - I
Türk Kültür ve Medeniyeti - II
Türk Kültür ve Medeniyeti - III
TÜRKİYE TARİHİ
Türkiye Tarihi - I
Türkiye Tarihi - II
Türkiye Tarihi - III
OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - I
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - II
Türk İslam Tarihi

TARİH DEMO

COĞRAFYA

TÜRKİYE COĞRAFYASI
Giriş
TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU
Coğrafi Konum - I
Coğrafi Konum - II
Coğrafi Konum - III
TÜRKİYE'NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Dağlar - I
Dağlar - II
Platolar
Akarsular - I
Akarsular - II
Ovalar
Göller - I
Göller - II
Deprem
Erozyon
Heyelan
Toprak Oluşumu
Aşınım ve Birikim Şekilleri
TÜRKİYE'NİN İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
İklim - I
İklim - II
TÜRKİYE'DE NÜFUS VE YERLEŞME
Nüfus
Nüfus Yoğunlukları
Nüfusun Fiziki Özellikleri
Nüfus Hareketleri
Yerleşme
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK COĞRAFYASI
Tarım - I
Tarım - II
Hayvancılık
Madenler - I
Madenler - II
Sanayi
Ulaşım
Ticaret
Turizm
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi

COĞRAFYA DEMO


VATANDAŞLIK

TEMEL KAVRAMLAR
Temel Kavramlar - I
Temel Kavramlar - II
Temel Kavramlar - III
Temel Kavramlar - IV
Temel Kavramlar - V
TÜRK ANAYASAL TARİHİ
Türk Anayasal Tarihi - I
Türk Anayasal Tarihi - II
Türk Anayasal Tarihi - III
1982 ANAYASASI VE HÜKÜMLERİ
1982 Anayasası - I
1982 Anayasası - II
1982 Anayasası - III
1982 Anayasası - IV
1982 Anayasası - V
1982 Anayasası - VI
1982 Anayasası - VII
1982 Anayasası - VIII
1982 Anayasası - IX
1982 Anayasası - X

VATANDAŞLIK DEMO

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ I DEMO

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KAVRAMLAR ve İLKELER
Gelişimin Temel Kavramları - I
Gelişimin Temel Kavramları - II
Gelişimin İlkeleri
FİZİKSEL GELİŞİM
Fiziksel Gelişim - I
Fiziksel Gelişim - II
Fiziksel Gelişim - III
BİLİŞSEL GELİŞİM
Piaget ve Kilinik Yöntem
Duyusal Motor Dönem
İşlem Öncesi Dönem
Somut ve Soyut İşlemler Dönemi
BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI
Bruner'in Bilişsel Gelişim Kuramı
Vygotsky'in Bilişsel Gelişim Kuramı
Gagne'nin Bilişsel Gelişim Kuramı
DİL GELİŞİM
Dil Gelişimi
Piaget'in Dil Gelişim Aşamaları
KİŞİLİK GELİŞİM KURAMLARI
Freud - Topografik Kişilik Kuramı
Freud - Yapısal Kişilik Kuramı
Freud - Psikoseksüel Gelişim Kuramı - I
Freud - Psikoseksüel Gelişim Kuramı - II
Erikson - Psikososyal Gelişim Kuramı - I
Erikson - Psikososyal Gelişim Kuramı - II
Bağlanma Stilleri
Aile Tipleri
AHLAKİ GELİŞİM KURAMLARI
Ahlaki Gelişim - I
Ahlaki Gelişim - II
Ahlaki Gelişim - III

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ
Temel Kavramlar
ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğrenmeyi Etkileyen Bireysel Faktörler
Yöntem ve Konudan Kaynaklı Faktörler
DAVRANIŞÇI KURAMLAR
Öğrenme Kuramları
Klasik Koşullanma - I
Klasik Koşullanma - II
Edimsel Koşullanma - I
Edimsel Koşullanma - II
SOSYAL ÖĞRENME
Sosyal Öğrenme Kuramı - I
Sosyal Öğrenme Kuramı - II
BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMLARI
Gestalt - I
Gestalt - II
Gestalt - III
İNSANCIL (HÜMANİSTİK) YAKLAŞIM VE MASLOW
İnsancıl (Hümanistik) Yaklaşım
Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi

REHBERLİK

Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Rehberliğin Amacı
Rehberliğin İlkeleri
Rehberliğin Sınıflandırılması - I
Rehberliğin Sınıflandırılması - II
Okullarda Sürdürülen Rehberlik Hizmetlerinin Sınıflandırılması - I
Okullarda Sürdürülen Rehberlik Hizmetlerinin Sınıflandırılması - II
Bireyi Tanıma Teknikleri - I
Bireyi Tanıma Teknikleri - II
Rehberlikte Örgüt Yapısı

PROGRAM GELİŞTİRME

PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ
Genel Amaçlar, İlkeler ve Yasalar
Kültür ve Eğitim
Programların Aşamalı Sınıflandırılması
POSNER ve PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ TANIMLAMALAR
Program Boyutu ve Görünüşleri
PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Felsefi Temeller
Eğitim Felsefeleri
PROGRAM TASARIMLARI
Konu Merkezli Tasarımlar
Öğrenen ve Sorun Merkezli Tasarımlar
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ
Taba, Tyler, Taba-Tyler Modelleri
PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARI
Program Karar-Koardinasyon, Çalışma ve Danışma Grupları
PROGRAM GELİŞTİRMENİN TASARLANMASI
İhtiyaç Saptamada Temel Sorunlar
İhtiyaç Değerlendirme
PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA
Hedef - Bilişsel Alan
Hedef - Duyuşsal ve Devinişsel Alan
Hedeflerin Nitelikleri
İçerik - İçerik Düzenleme Yaklaşımları
Öğrenme-Öğretme Süreçleri - Değerlendirme
Yenilenen İlköğretim Programları

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GİRİŞ
Öğretim İlkeleri
Stratejiler
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğretim Yöntemleri - I
Öğretim Yöntemleri - II
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Münazara-Panel-Forum-Kollegyum-Zıt Panel-Sempozyum-Açık Oturum
Konferans-Seminer-Birifing-Workshop-Akvaryum-Çember

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TEMEL KAVRAMLAR
Ölçme ve Ölçek
Değerlendirme
ÖLÇME ARACININ YAPISAL NİTELİKLERİ
Ölçme Aracının Geçerliliği
Ölçme Aracının Güvenilirliği
Ölçme Aracının Kullanışlılığı
TEST ÇEŞİTLERİ ve ÖLÇME ARAÇLARI
Test Çeşitleri ve Yazılı Yoklamalar
Sözlü Yoklamalar - Kısa Cevaplı Testler
Çoktan Seçmeli Testler
Doğru-Yanlış Testleri - Eşleştirme Testleri - Ödev ve Projeler
ALTERNATİF ÖLÇME YAKLAŞIMLARI
Performans Değerlendirme
Performans ve Proje Ödevleri
Rubrikler - Kontrol Listeleri - Akran Değerlendirme
Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) - Yapılandırılmış Grid
MADDE ANALİZİ VE İSTATİSTİKLER
Test Geliştirme - Madde Güçlük İndeksi
Madde Ayırt Edicilik İndeksi - Madde Güçlüğü
Test İstatistikleri - I ( Mod - Medyan )
Test İstatistikleri - II ( Aritmetik Ortalama - Ranj )
Test İstatistikleri - III ( Standart Sapma - Z Puanı - T Puanı )

SINIF YÖNETİMİ

SINIF YÖNETİMİNE GİRİŞ
Giriş
Sınıf Yönetiminde Yaklaşımlar
SINIF YÖNETİMİ
Sınıfta Disiplin Sağlama
İletişimi Zayıflatan Öğretmen Davranışları
Sınıf Yönetiminde İlkeler
Olumsuz Davranışa Yol Açan Nedenler
Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler
Sınıf İçi Kurallar ve Oturma Düzenleri

EĞİTİM BİLİMLERİ II DEMO


NOT: BU SİSTEM İLE SADECE KULLANICI ADI VE ŞİFRE VERİLMEKTEDİR. BU KULLANICI ADI VE ŞİFRE SİTEMİZDE ONLİNE DERSLER İZLENMEKTEDİR.
 

Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızı (Albaraka, Teb ve Vakıfbank Worldcard dahil) kullanarak; vade farksız 3, 6 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 9 taksit, hesap ekstresine 6+3 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarınızı kullanarak; vade farksız 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit hesap ekstresine 4 + 2 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum, Maximiles ve Maximum logolu Ziraat Bankası kartlarınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • CardFinans : Finansbank kredi kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • HSBC : HSBC Advantage kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • Axess : Axess, Wings, Fish ve Carrefour Axess kartlarınızı kullanarak; vade farksız 3 veya 6 taksitle; vade farkıyla 9 taksitle satın alabilirsiniz. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızı (Albaraka, Teb ve Vakıfbank Worldcard dahil) kullanarak; vade farksız 3, 6 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 9 taksit, hesap ekstresine 6+3 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarınızı kullanarak; vade farksız 6 taksitle; vade farkı ile 3 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit hesap ekstresine 4 + 2 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum, Maximiles ve Maximum logolu Ziraat Bankası kartlarınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • CardFinans : Finansbank kredi kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • HSBC : HSBC Advantage kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • Axess : Axess, Wings, Fish ve Carrefour Axess kartlarınızı kullanarak; vade farksız 3 veya 6 taksitle; vade farkıyla 9 taksitle satın alabilirsiniz. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
Güvenli alışveriş
Satıcı Bilgileri:

Yaptığı 88 alışverişten %100 olumlu puan aldı.

Satışları için aldığı yorumlar ()


Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
Satıcıya Sorulan Sorular (4)Soru sor
 • S: Ürünün durumu nedir?
 • C: Ürünün durumu: %s
 • S: Ürün nereden gönderiliyor?
 • C: Bu ürünün gönderildiği yer: .
 • S: Ürünün kargo ücretini kim ödüyor?
 • C: Bu ürünün teslimatı internet üzerinden online olarak yapılmaktadır.
 • Tüm sorulara bak
Sayfa Başına Dön
X