Tüm Kategoriler

Bu ürün kapanmıştır. Satışı devam eden benzer ürünlere göz atın:

TUPPERWARE YOĞURTÇU BEBEKLERİNİZE MAYALAYIN

(#43193662)
tupatupa (9089)
Satıcının Diğer Ürünleri tupatupa
  • Fotoğraf 0
  .
 
YO Ğ URTÇU: F iyat ı 69.90 TL İ ND İ R İ MDE : 49,90 TL %30 İ ND İ R İ M
Bu ü r ü n ilk kez sat ış a ç ı k ı yor. Tupperware Yo ğ urt yapma  seti size evde
yo
ğ urt yapma konusunda b ü y ü k kolayl ı k sa ğ lamakta ve sonu ç her zaman
 m
ü kemmel olmaktad ı r.
* Oda s ı cakl ığı nda 750 ml s ü t ü , 120 gr kat ı yo ğ urt ile  ö l çü kab ı nda kar ış t ı r ı n.
* Suyu kaynat ı n. Yo ğ urt bardaklar ı n ı n i ç ine s ü t ve yo ğ urt kar ışı m ı n ı payla ş t ı r ı n
,
ç oklu servisin d ış haznesinin i ç ine koyun. Kaynatt ığı n ı z su ile hazneyi ü stten 
1 cm kalana kadar   doldurun  ve yo
ğ urt bardaklar ı n ı n  i ç ine su  gelmemesine
 dikkat edin. B
ü y ü k kapa ğı kapat ı n. 5-6 saat mayaland ı r ı n.
* Mayalanma s ü resince yo ğ urt bardaklar ı n ı n kapaklar ı n ı kapatmay ı n.
* Mayaland ı rd ığı n ı z yo ğ urtlar ı n kapaklar ı n ı kapat ı n ve buzdolab ı nda 2 saat bekletin
. Yapt
ığı n ı z yo ğ urtlar ı 8- 10 g ü n buzdolab ı nda saklayabilirsiniz.
* Yo ğ urdunuzu  isterseniz süzgeci ile süzebilirsiniz.
*Yo ğ urdunuzu keten tohumu, yulaf ezmesi ve kuru meyveler ilede yapabilirsiniz.
*S ü t ü n mayalanma a ş am ı s ı nda yerinden oynat ı lmamas ı ve alt ı na mutfak havlusunun
serilmesi
önemlidir.
*Her yapt ığı n ı z yo ğ urttan bir barda ğı n ı , yeni bir mayalama i ç in ay ı r ı n. Ayn ı yo ğ urdu
 6 kez mayalama için
kullanabilirsiniz.
*Yap ı lmas ı kadar saklanmas ı da ö nemli olan yo ğ urdun i ç indeki yararl ı bakterilerin
 korunmas
ı için, muhakkak buzdolab ı nda muhafaza edilmesi ve taze olarak t ü ketilmesi
 gerekir. Aksi takdirde yararl
ı maddeler etkisini kaybeder.
*K üçü k kaplar kendine ö zel kapakc ı klar ı ile yo ğ urdunuzu sa ğ l ı kl ı bir ş ekilde saklar.
*Yo ğ urt k üçü k kaplarda haz ı rland ığı nda sulanmaz, buzdolab ı nda saklanmas ı ve ta şı nmas ı
 kolay olur

Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
Satıcı Bilgileri:

Yaptığı 434 alışverişten %98 olumlu puan aldı.


Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
Sayfa Başına Dön
X