Gittigidiyor
GG

Bu ürün kapanmıştır. Satışı devam eden benzer ürünlere göz atın:

ZİRAAT BANKASI SINAV KİTABI

(#65186785)
bankasinavi (1891)
Satıcının Diğer Ürünleri bankasinavi
Fotoğraf 1
 • Fotoğraf 0

Açıklama 2012-10-10 11:30:36 tarihinde eklenmiştir.

 

HAZIRLIK KİTABI

Ülkemizde hızla büyüyen bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankalar, nitelikli eleman ihtiyacını düzenlediği sınavlarla sağlamaktadır. Banka sınavlarına hazırlananlar için bu kitap, başarılı olmak isteyen adayların en büyük yardımcısı olacaktır. Kitap, bankacılık sınavlarında sorulan sorular analiz edilerek altı ana bölümden oluşmuştur:

BANKA TÜRKÇE SORULARI

BANKA SINAVI KELİMEDE ANLAM

 • Eş Zamanlı Kelimeler
 • Zıt Anlamlı Kelimeler
 • Eş Sesli Kelimeler
 • Genel ve Özel Anlam
 • Yansıma
 • İkileme

BANKA SINAVIANLAM BAKIMINDAN KELİMELER

 • Gerçek Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlamı
 • Somut Anlamı
 • Soyut Anlamı
 • Nitel ve Nicel Anlam
 • Dolaylama
 • Terim Anlamı

BANKA SINAVI DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

Deyimler

Atasözleri

Özdeyiş

BANKA SINAVI CÜMLEDE ANLAM

 • Nesnel Anlatım
 • Öznel Anlatım
 • Doğrudan Anlatım
 • Dolaylı Anlatım
 • Özel Anlatım
 • Genel Anlatım
 • İlettikleri Anlama Göre Cümleler
 • Sebep Sonuç İlişkisi
 • Amaç Sonuç İlişkisi
 • Tanım Cümlesi
 • Koşul Cümlesi
 • Yorum Bildiren Cümleler
 • Karşılaştırma Cümlesi
 • Benzetme Cümlesi
 • Olasılık Cümlesi
 • Varsayım Cümlesi
 • Önyargı Cümlesi
 • Öneri Cümlesi
 • Yakınma Cümlesi
 • Hayıflanma Cümlesi
 • İçerik Bildiren Cümleler
 • Üslup Cümlesi
 • Eşitlik Ya da Eşitsizlik Bildiren Cümleler
 • Eleştiri Cümlesi
 • Dilek İstek Cümlesi
 • Karşıtlık Yada Aykırılık Bildiren Cümleler
 • Uyarı Anlamı Taşıyan Cümleler
 • Beğenme Ve Takdir Etme Cümleleri
 • Gerçekleşmemiş Beklenti Cümleleri
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
 • Tasvir Cümleleri
 • Çıkarım Cümleleri
 • Özdeş Cümleler
 • Çelişen Cümleler

BANKA SINAVI PARAĞRAF CÜMLELERİ

 • Paragraf Konusu
 • Paragraf Yapısı
 • Paragraf Ana Düşünce
 • Paragrafta Başlık
 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Açıklama
 • Tartışma
 • Tanımlama
 • Benzetme
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme
 • Karşıtlıklardan Yararlanma
 • Kişileştirme
 • Duyulardan Yararlanma

BANKA SINAVI EDEBİYAT BİLGİSİ

 • Düz Yazı Türleri
 • Yazarlarımız Ve Eserleri
 • Şiir Bilgisi
 • Edebi Sanatlar

BANKA SINAVI YAZIM VE İMLA KURALLARI

 • De Bağlacının Kullanımı
 • Ki Bağlacının Kullanımı
 • Mi Soru Edatının Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Gün Ve Ay Adlarının Yazımı
 • Yön İsimlerinin Yazımı
 • Coğrafi Terimlerin Yazımı
 • Tarihlerin Yazılışı
 • Birleşik Sözcüklerin Yazılışı
 • İkilemlerin Yazılışı
 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 • Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
 • Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Bilgisi

BANKA SINAVI NOKTALAMA İŞARETLERİ

 • Nokta
 • Virgül
 • Noktalı Virgül
 • İki Nokta
 • Üç Nokta
 • Tırnak İşareti
 • Parantez
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi

BANKA SINAVI ANLATIM BOZUKLUKLARI

 • Anlatıma Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Eksik Cümleyi Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Gereksiz Sözcük Kullanma
 • Kelimenin Yanlış Yerde Kullanılması
 • Kelimelerin Yanlış Anlamda Kullanılması
 • Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
 • Ata Sözü Ve Deyim Yanlışlıkları
 • Cümlede Mantık Hatası Bulunması
 • Anlam Belirsizlikleri
 • Tekil Çoğul Uyumu
 • Kişi Uyumu
 • Olumluluk Olumsuzluk Uyumu
 • Öğe Eksiğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu
 • Yüklem Eksikliği
 • Özne Eksikliği
 • Nesne Eksikliği
 • Dolaylı Tümleç Eksikliği
 • Zarf Tümleç Eksikliği
 • Edat Tümleç Eksikliği
 • Tamamlama Yanlışlıkları
 • Eklerin Yanlış Kullanılması
 • Gereksiz Ek Kullanılması
 • Çatı Uyuşmazlığı

 

MATEMATİK

BANKA SINAVI TEMEL KAVRAMLAR

BANKA SINAVI BÖLME BÖLÜNEBİLME

BANKA SINAVI RASYONEL SAYILAR

BANKA SINAVI ÜSLÜ SAYILAR

BANKA SINAVI KÖKLÜ SAYILAR

BANKA SINAVI ÇARPANLARA AYIRMA

BANKA SINAVI ORAN ORANTI

BANKA SINAVI BASİT EŞİTSİZLİK VE SIRALAMA

BANKA SINAVI MUTLAK DEĞER

BANKA SINAVI BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

BANKA SINAVI KESİR PROPLEMİ

BANKA SINAVI YAŞ PROPLEMİ

BANKA SINAVI YÜZDE PROPLEMİ

BANKA SINAVI KAR-ZARAR PROPLEMİ

BANKA SINAVI FAİZ PROPLEMLERİ

BANKA SINAVI KARIŞIM PROPLEMLERİ

BANKA SINAVI HARAKET PROPLEMLERİ

BANKA SINAVI KÜMELER

BANKA SINAVI İŞLEM

BANKA SINAVI MODÜLER ARİTMATİK

BANKA SINAVI PERMÜTASYON

BANKA SINAVI OLASILIK

BANKA SINAVI ŞEKİL YETENEK

 

BANKA SINAVI FARKLI ŞEKİLİ BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİL MATRİSLERİ

BANKA SINAVI SEKİLLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

BANKA SINAVI ŞEKİLLERİ SIRALAMA

BANKA SINAVI BENZER ŞEKLİ BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİL AÇMA VE KATLAMA

BANKA SINAVI ŞEKİL VEYA KÜP DÖNDÜRME

BANKA SINAVI BİR ŞEKLİN NEGATİFİNİ BULMA

BANKA SINAVI KÜP SAYMA

BANKA SINAVI ŞEKİLDEN EKSİLEN PARÇAYI BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİLLER VE SAYILAR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİL DİZİNLERİ

BANKA SINAVI ŞİFRELİ ŞEKİLLER

BANKA SINAVI TABLO VE GRAFİK ÇÖZME

 

BANKA SINAVI SAYISAL MATEMATİK

.

BANKA SINAVI SÖZEL MANTIK

.

BANKA SINAVI MESLEKİ ANLATIM

 

BANKA SINAVI İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI

 • Talep Arz
 • Talep Eğrisi
 • Talep Esnekliği
 • Arz Eğrisi
 • Piyasa Dengesi
 • Görünmeyen El Mekanizması
 • Arz Esnekliği
 • Tüketici Rantı
 • Üretici Rantı
 • Pareto Optimal Durum

BANKA SINAVI PİYASALAR

 • Tam Rekabet Piyasası
 • Eksik Rekabet Piyasası
 • Piyasa Karşılaştırması

BANKA SINAVI ÜRETİM MALİYETLERİ

 • Kısa Dönem Üretim
 • Uzun Dönem Üretim
 • Marjinal Ürün Değeri
 • Maliyetler
 • Faktör Gelirleri

BANKA SINAVI PARA VE MALİYE POLİTİKALARI

 • Devletin Piyasaya Müdahalesi
 • Maliye Politikası
 • Para Politikası
 • Enflasyon Hedeflemesi
 • Gayri Safi Milli Hâsıla

BANKA SINAVI MAKRO EKONOMİK DENGE

BANKA SINAVI MAKRO BÜYÜKLÜKLER VE TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ

 • Kamusal Finansman Kaynaklar
 • Konsolide Bütçe

BANKA SINAVI EKONOMİK GÖSTERGELER VEYORUMLARI

BANKA SINAVI ULUSLAR ARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

BANKA SINAVI FİNANSAL SİSTEM

 • Bono ve Tahvil Piyasaları
 • Borsalar
 • Döviz Piyasaları
 • Finansal Piyasaların Sınıflandırılması
 • Finansal Sistemin İşlevi
 • Finansal Aracılar
 • Finansal Piyasaların Regülâsyonu
 • Finansal Piyasaların Küreselleşmesi

BANKA SINAVI MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 • Kıymetli Evrak
 • Menkul Kıymet
 • Hisse Senetleri
 • Tahviller
 • Banka Bonoları
 • Finansman Bonoları
 • Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller
 • Yatırım Fonları
 • Borsa Yatırım Fonları
 • Varlığa Datalı Menkul Kıymetler
 • Gelir Ortaklığı Senetleri
 • Depo Sertifikaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri

BANKA SINAVI HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA PAZARLAR VE İŞLEM KURALLARI

BANKA SINAVI TC MERKEZ BANKASI

 • TC Merkez Bankası Tarihçesi
 • TC Merkez Bankası Para Politikası Ve Araçları
 • TC Merkez Bankası Fonksiyonları
 • Para Politikasının Amaçları

BANKA SINAVI TEZGAH ÜSTÜ PİYASALAR

 • Bankalar Arası TL Piyasası
 • Bankalar Arası Repo Piyasası
 • Bankalar Arası Tahvil Piyasası
 • Bankalar Arası Döviz Piyasası
 • Serbest Döviz Piyasası
 • Serbest Altın Piyasası

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE BANKALAR

 • Bankaların Fonksiyonları
 • Bankaların Faaliyetleri
 • Bankaların Sınıflandırılması
 • Ticari Bankalar
 • Kalkınma Bankaları
 • Kıyı Bankaları
 • Özel Amaçlı Bankalar
 • Katılım Bankaları
 • Merkez Bankaları
 • Bankacılık Sektöründe Fon Kaynakları
 • Bankacılıkta Fon Kullanımı

YUKARDAKİ RESİM SADECE TANITIM AMAÇLI HAZIRLANMIŞTIR 

HAZIRLIK KİTABI

Ülkemizde hızla büyüyen bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankalar, nitelikli eleman ihtiyacını düzenlediği sınavlarla sağlamaktadır. Banka sınavlarına hazırlananlar için bu kitap, başarılı olmak isteyen adayların en büyük yardımcısı olacaktır. Kitap, bankacılık sınavlarında sorulan sorular analiz edilerek altı ana bölümden oluşmuştur:

BANKA TÜRKÇE SORULARI

BANKA SINAVI KELİMEDE ANLAM

 • Eş Zamanlı Kelimeler
 • Zıt Anlamlı Kelimeler
 • Eş Sesli Kelimeler
 • Genel ve Özel Anlam
 • Yansıma
 • İkileme

BANKA SINAVIANLAM BAKIMINDAN KELİMELER

 • Gerçek Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlamı
 • Somut Anlamı
 • Soyut Anlamı
 • Nitel ve Nicel Anlam
 • Dolaylama
 • Terim Anlamı

BANKA SINAVI DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

Deyimler

Atasözleri

Özdeyiş

BANKA SINAVI CÜMLEDE ANLAM

 • Nesnel Anlatım
 • Öznel Anlatım
 • Doğrudan Anlatım
 • Dolaylı Anlatım
 • Özel Anlatım
 • Genel Anlatım
 • İlettikleri Anlama Göre Cümleler
 • Sebep Sonuç İlişkisi
 • Amaç Sonuç İlişkisi
 • Tanım Cümlesi
 • Koşul Cümlesi
 • Yorum Bildiren Cümleler
 • Karşılaştırma Cümlesi
 • Benzetme Cümlesi
 • Olasılık Cümlesi
 • Varsayım Cümlesi
 • Önyargı Cümlesi
 • Öneri Cümlesi
 • Yakınma Cümlesi
 • Hayıflanma Cümlesi
 • İçerik Bildiren Cümleler
 • Üslup Cümlesi
 • Eşitlik Ya da Eşitsizlik Bildiren Cümleler
 • Eleştiri Cümlesi
 • Dilek İstek Cümlesi
 • Karşıtlık Yada Aykırılık Bildiren Cümleler
 • Uyarı Anlamı Taşıyan Cümleler
 • Beğenme Ve Takdir Etme Cümleleri
 • Gerçekleşmemiş Beklenti Cümleleri
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
 • Tasvir Cümleleri
 • Çıkarım Cümleleri
 • Özdeş Cümleler
 • Çelişen Cümleler

BANKA SINAVI PARAĞRAF CÜMLELERİ

 • Paragraf Konusu
 • Paragraf Yapısı
 • Paragraf Ana Düşünce
 • Paragrafta Başlık
 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Açıklama
 • Tartışma
 • Tanımlama
 • Benzetme
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme
 • Karşıtlıklardan Yararlanma
 • Kişileştirme
 • Duyulardan Yararlanma

BANKA SINAVI EDEBİYAT BİLGİSİ

 • Düz Yazı Türleri
 • Yazarlarımız Ve Eserleri
 • Şiir Bilgisi
 • Edebi Sanatlar

BANKA SINAVI YAZIM VE İMLA KURALLARI

 • De Bağlacının Kullanımı
 • Ki Bağlacının Kullanımı
 • Mi Soru Edatının Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Gün Ve Ay Adlarının Yazımı
 • Yön İsimlerinin Yazımı
 • Coğrafi Terimlerin Yazımı
 • Tarihlerin Yazılışı
 • Birleşik Sözcüklerin Yazılışı
 • İkilemlerin Yazılışı
 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 • Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
 • Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Bilgisi

BANKA SINAVI NOKTALAMA İŞARETLERİ

 • Nokta
 • Virgül
 • Noktalı Virgül
 • İki Nokta
 • Üç Nokta
 • Tırnak İşareti
 • Parantez
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi

BANKA SINAVI ANLATIM BOZUKLUKLARI

 • Anlatıma Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Eksik Cümleyi Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Gereksiz Sözcük Kullanma
 • Kelimenin Yanlış Yerde Kullanılması
 • Kelimelerin Yanlış Anlamda Kullanılması
 • Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
 • Ata Sözü Ve Deyim Yanlışlıkları
 • Cümlede Mantık Hatası Bulunması
 • Anlam Belirsizlikleri
 • Tekil Çoğul Uyumu
 • Kişi Uyumu
 • Olumluluk Olumsuzluk Uyumu
 • Öğe Eksiğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu
 • Yüklem Eksikliği
 • Özne Eksikliği
 • Nesne Eksikliği
 • Dolaylı Tümleç Eksikliği
 • Zarf Tümleç Eksikliği
 • Edat Tümleç Eksikliği
 • Tamamlama Yanlışlıkları
 • Eklerin Yanlış Kullanılması
 • Gereksiz Ek Kullanılması
 • Çatı Uyuşmazlığı

 

MATEMATİK

BANKA SINAVI TEMEL KAVRAMLAR

BANKA SINAVI BÖLME BÖLÜNEBİLME

BANKA SINAVI RASYONEL SAYILAR

BANKA SINAVI ÜSLÜ SAYILAR

BANKA SINAVI KÖKLÜ SAYILAR

BANKA SINAVI ÇARPANLARA AYIRMA

BANKA SINAVI ORAN ORANTI

BANKA SINAVI BASİT EŞİTSİZLİK VE SIRALAMA

BANKA SINAVI MUTLAK DEĞER

BANKA SINAVI BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

BANKA SINAVI KESİR PROPLEMİ

BANKA SINAVI YAŞ PROPLEMİ

BANKA SINAVI YÜZDE PROPLEMİ

BANKA SINAVI KAR-ZARAR PROPLEMİ

BANKA SINAVI FAİZ PROPLEMLERİ

BANKA SINAVI KARIŞIM PROPLEMLERİ

BANKA SINAVI HARAKET PROPLEMLERİ

BANKA SINAVI KÜMELER

BANKA SINAVI İŞLEM

BANKA SINAVI MODÜLER ARİTMATİK

BANKA SINAVI PERMÜTASYON

BANKA SINAVI OLASILIK

BANKA SINAVI ŞEKİL YETENEK

 

BANKA SINAVI FARKLI ŞEKİLİ BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİL MATRİSLERİ

BANKA SINAVI SEKİLLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

BANKA SINAVI ŞEKİLLERİ SIRALAMA

BANKA SINAVI BENZER ŞEKLİ BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİL AÇMA VE KATLAMA

BANKA SINAVI ŞEKİL VEYA KÜP DÖNDÜRME

BANKA SINAVI BİR ŞEKLİN NEGATİFİNİ BULMA

BANKA SINAVI KÜP SAYMA

BANKA SINAVI ŞEKİLDEN EKSİLEN PARÇAYI BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİLLER VE SAYILAR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BULMA

BANKA SINAVI ŞEKİL DİZİNLERİ

BANKA SINAVI ŞİFRELİ ŞEKİLLER

BANKA SINAVI TABLO VE GRAFİK ÇÖZME

 

BANKA SINAVI SAYISAL MATEMATİK

.

BANKA SINAVI SÖZEL MANTIK

.

BANKA SINAVI MESLEKİ ANLATIM

 

BANKA SINAVI İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI

 • Talep Arz
 • Talep Eğrisi
 • Talep Esnekliği
 • Arz Eğrisi
 • Piyasa Dengesi
 • Görünmeyen El Mekanizması
 • Arz Esnekliği
 • Tüketici Rantı
 • Üretici Rantı
 • Pareto Optimal Durum

BANKA SINAVI PİYASALAR

 • Tam Rekabet Piyasası
 • Eksik Rekabet Piyasası
 • Piyasa Karşılaştırması

BANKA SINAVI ÜRETİM MALİYETLERİ

 • Kısa Dönem Üretim
 • Uzun Dönem Üretim
 • Marjinal Ürün Değeri
 • Maliyetler
 • Faktör Gelirleri

BANKA SINAVI PARA VE MALİYE POLİTİKALARI

 • Devletin Piyasaya Müdahalesi
 • Maliye Politikası
 • Para Politikası
 • Enflasyon Hedeflemesi
 • Gayri Safi Milli Hâsıla

BANKA SINAVI MAKRO EKONOMİK DENGE

BANKA SINAVI MAKRO BÜYÜKLÜKLER VE TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ

 • Kamusal Finansman Kaynaklar
 • Konsolide Bütçe

BANKA SINAVI EKONOMİK GÖSTERGELER VEYORUMLARI

BANKA SINAVI ULUSLAR ARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

BANKA SINAVI FİNANSAL SİSTEM

 • Bono ve Tahvil Piyasaları
 • Borsalar
 • Döviz Piyasaları
 • Finansal Piyasaların Sınıflandırılması
 • Finansal Sistemin İşlevi
 • Finansal Aracılar
 • Finansal Piyasaların Regülâsyonu
 • Finansal Piyasaların Küreselleşmesi

BANKA SINAVI MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 • Kıymetli Evrak
 • Menkul Kıymet
 • Hisse Senetleri
 • Tahviller
 • Banka Bonoları
 • Finansman Bonoları
 • Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller
 • Yatırım Fonları
 • Borsa Yatırım Fonları
 • Varlığa Datalı Menkul Kıymetler
 • Gelir Ortaklığı Senetleri
 • Depo Sertifikaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri

BANKA SINAVI HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA PAZARLAR VE İŞLEM KURALLARI

BANKA SINAVI TC MERKEZ BANKASI

 • TC Merkez Bankası Tarihçesi
 • TC Merkez Bankası Para Politikası Ve Araçları
 • TC Merkez Bankası Fonksiyonları
 • Para Politikasının Amaçları

BANKA SINAVI TEZGAH ÜSTÜ PİYASALAR

 • Bankalar Arası TL Piyasası
 • Bankalar Arası Repo Piyasası
 • Bankalar Arası Tahvil Piyasası
 • Bankalar Arası Döviz Piyasası
 • Serbest Döviz Piyasası
 • Serbest Altın Piyasası

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE BANKALAR

 • Bankaların Fonksiyonları
 • Bankaların Faaliyetleri
 • Bankaların Sınıflandırılması
 • Ticari Bankalar
 • Kalkınma Bankaları
 • Kıyı Bankaları
 • Özel Amaçlı Bankalar
 • Katılım Bankaları
 • Merkez Bankaları
 • Bankacılık Sektöründe Fon Kaynakları
 • Bankacılıkta Fon Kullanımı

 


Tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir.
 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızı (Albaraka, Teb ve Vakıfbank Worldcard dahil) kullanarak; vade farksız 3, 6 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 9 taksit, hesap ekstresine 6+3 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarınızı kullanarak; vade farksız 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit hesap ekstresine 4 + 2 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum, Maximiles ve Maximum logolu Ziraat Bankası kartlarınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • CardFinans : Finansbank kredi kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • HSBC : HSBC Advantage kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • Axess : Axess, Wings, Fish ve Carrefour Axess kartlarınızı kullanarak; vade farksız 3 veya 6 taksitle; vade farkıyla 9 taksitle satın alabilirsiniz. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızı (Albaraka, Teb ve Vakıfbank Worldcard dahil) kullanarak; vade farksız 3, 6 veya 9 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 9 taksit, hesap ekstresine 6+3 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartlarınızı kullanarak; vade farksız 6 taksitle; vade farkı ile 3 taksitle satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit hesap ekstresine 4 + 2 taksit olarak yansıtılacaktır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum, Maximiles ve Maximum logolu Ziraat Bankası kartlarınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • CardFinans : Finansbank kredi kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle, vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • HSBC : HSBC Advantage kartınızı kullanarak; peşin fiyatına 6 taksitle; vade farkı ile 3 veya 9 taksitle alışveriş yapabilirsiniz.
 • Axess : Axess, Wings, Fish ve Carrefour Axess kartlarınızı kullanarak; vade farksız 3 veya 6 taksitle; vade farkıyla 9 taksitle satın alabilirsiniz. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
Güvenli alışveriş
Satıcı Bilgileri:

Yaptığı 78 alışverişten %71 olumlu puan aldı.

Satışları için aldığı yorumlar ()

Sayfa Başına Dön
X